МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Тываның школаларынга келир үениң башкыларын белеткеп эгелээр

Ук төлевилелди чаа өөредилге чылындан эгелеп, сентябрь 1-ден, республиканың школаларынга 15 профильдиг психологтуг-педагогтуг класстарны ажыдарын планнап турар. Шак ол класс школачыларны башкы мергежилче хаара тударынга, өөреникчилерни өөредилге адырының ажыл-чорудулгазынга сонуургалды оттуруп белеткээринге дузалаар. Бо ышкаш класстар кезек өске регионнарда чоруттунуп турар. Тывага ук класстарны ажыдарын Тываның өөредилге сайзырадыр институттуң Герцен аттыг университеттиң, Красноярскиниң Астафьеев аттыг башкы университединиң база Санкт-Петербургтуң 47 дугаар школазының төлээлери-биле онлайн-ужуражылга үезинде сайгарып чугаалашкан. Чаа класстарның методиктиг үделгезин Тываның өөредилге сайзырадыр институду Герцен аттыг университет база Красноярскиниң башкы университеди-биле кады ажылдажылганың дугайында дугуржулганың тургусканы-биле болур. #минобразованиятыва #тироипк