МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Тывада уругларга турисчи маршруттарны кылган

Туризм – Тывада сайзыралдыг адырларның бирээзи. Тывада төөгүлүг болгаш онза солун черлер дыка хөй база уругларның туризмин сайзырадырын тургузуп турар республиканың бүгү-ле күш-шыдалын шинчилеп ажыдары чугула.

Школачылар чайгы дыштанылга үезинде чаа солун турисчи маршруттарны эртип, чүгле бодунуң төрээн чуртунуң төөгүзүн өөренир эвес, харын-даа бодунга чаа, чараш сонуурганчыг черлерни ажыдар.

Республикада чайгы дыштанылга чүгле айыыл чок болгаш таарымчалыг эвес, а харын-даа янзы-бүрү болзун дээш, Республиканың немелде өөредилге сайзырадыр төвү уруглар болгаш элээдилерге турисчи маршруттарны ажылдап кылган. Ниитизи-биле 24 турисчи маршрут кирип турар, ооң иштинде 9 “дыштаныр хүннүң походу” («походы выходного дня») хевирлиг.

Турмаршруттарның программазында төөгү, чурт-шинчилел, экологтуг база шинчилел угланыышкыны кирип турар. Ооң ачызында уруглар бодунуң төрээн чуртунуң төөгүзү-биле база ооң онза солун черлери-биле чоок таныжып алыр аргалыг.

«Бис кайгамчык бойдустуг, кончуг чараш ландшафтыг болгаш бай төөгүлүг регионда чурттап турар бис. Ол бүгүнү бис үнелеп, кадагалап база шиңгээдир ужурлуг бис. Бистиң өзүп орар салгалывыс төрээн чуртунуң каас-чаражын көрүп билип, ооң дугайында чаа чүүлдерни билип, база Тываның баштайгы бойдузун кадагалап камгалаарын билир ужурлуг. Ада-иелерге уруглары-биле туризмни сонуургап, бистиң турмаршруттарывыска дыштанырын сүмелеп тур бис» – деп, Тываның өөредилге сайыды Алексей Храмцов демдеглээн.

Долу медээни Республиканың немелде өөредилге сайзырадыр төптүң туризм, чурт-шинчилел болгаш экология килдизиниң (ГБОУДО РТ «РЦРДО») +7(39422)2-46-87 дугаарынче долгап, билип ап болур.

#минобразованиятыва #анонсы #туризм #рцрдо #туристическиемаршруты