МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

2022 чылдың сентябрь 1-ден эгелеп, кандыг өскерилгелер болурул?

☝ Чаа федералдыг күрүнениң өөредилге стандарттары, школачыларның төөгү чырыдыышкын чаартылгазы база патриотчу кижизидилге сайзыралы – чогум-на чүү өскерлирил?

✅ Неделя бүрүзү Россияның тугун көдүреринден болгаш ыдык ырызын күүседиринден эгелээр.

✅ 1 класстан эгелеп, школачылар төөгүнү өөренип, кино-кичээлдер болгаш «Разговоры о важном» деп кичээлдерже баар.

✅ Чаа ФГОС күш кирер.

✅ Улуг класстарга бистиң төөгүвүстүң дугайында бүдүнү-биле таныштырарын тургузар сорулгалыг «Россия – моя история» деп курс эгелээр.

Министерство просвещения Российской Федерации