МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республиканың аграрлыг лицей-интернады “Чурттуң 500 тергиин өөредилге организациялары – 2022” деп атка төлептиг болган

“Моя страна” деп Бүгү российжи педагогиктиг съездизи – амгы үениң өөредилгезиниң профессионал шөлчүгештериниң лидерлериниң регионнарда-даа, чуртта ниитизи-биле-даа өөредилге сайзыралының ужур-уткалыг айтырыгларын сайгаржыр арга-дуржулга болгаш бодалдар солчулгазы.

2022 чылдың съездизиниң ажылының кол угланыышкыны – өөредилге чорудуунуң организациязының амгы үениң аргаларын болгаш хевирлерин ажыглаары, “Образование” национал төлевилелдиң боттанылгазы, амгы үениң өөредилге организациязын башкарары: чаа хемчээлдер, удуртукчунуң база башкының өөредилге болгаш мергежилдиг стандарттарының боттандырылгазының байдалында инновациялыг ажыл-чорудулгазы, өөредилгениң шынарының үнелээшкини: чаа бодалдар, өөредилге чорудуунда практиктиг-уг-шигни көөр аргаларны сайзырадыры база өөредилгениң хөгжүлдезиниң оон-даа өске хөй угланыышкыннары.

“Моя страна” съездиниң иштинде өөредилге адырында практиктиг ажыглаар болгаш оларны дамчыдар сорулгалыг өөредилге чорудуунуң технологиялар организациязын болгаш эң-не дээштиг аргаларын деткииринге база илередиринге чылдың-на конкурсту эрттирип турар. Тыва Республикадан 2022 чылда “Чурттуң 500 тергиин өөредилге организациялары – 2022” конкурстуң лауреады кылдыр ТР-ниң Өөредилге яамызының адаанда  Республиканың аграрлыг лицей-интернады төлептиг болган.

Республиканың аграрлыг лицей-интернадының директору Резеда Тулушка база ооң коллективинге бедик чедиишкини дээш байыр чедирип тур бис. Ам-даа чаа-чаа бедиктерже үнүүшкүннү болгаш тиилелгелерни күзедивис!