МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Кожууннардан "сөөлгү коңга" медээлери

Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа ортумак школазының "сөөлгү коңга" байырлалындан фото-медээ.

2021-2022 өөредилге чылының дооступ турарының "сөөлгү коңгазы" дүүн, май 25-те, байырлыг хемчегге болуп эрткен. Аңаа эге школаны доозуп турар 4-кү классчылар база школаны доозуп турар 9 биле 11 класстың доозукчулары кол маадырлары болган.

Кара-Чыраа ортумак школазында 138 өөреникчи бар, оларның 11 өөреникчизи 9-ку классты, а 6 кижи 11-ги классты доозуп турар.

Байырлыг хемчегге кожууннуң өөредилге эргелелинден, суму чагыргазының, Культура бажыңының база Тываның Өөредилге болгаш Садыглажыышкын адырында контрактылыг система тодарадыр талазы-биле яамыларның төлээлери киришкен.

#минобразованиятыва #последнийзвонок