МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Ортумак класстарга “Россия – моя история” курузун киирер

Ниити билиг өөредилге албан черлериниң ортумак класстарынга “Россия – моя история” деп курсту киирер. Ол дугайында чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов “Сила – в правде!” деп Элээди-уругларның хөй-ниити каттыжыышкынының активи-биле ужуражылгага чугаалаан.

Сергей Кравцов ужуражылга үезинде чүгле немелде шактар дугайында чугаа чоруп турарының дугайында эвес, а чүнүң-даа мурнунда төөгүнү өөренириниң кезээн эде тургузарының дугайында, ылаңгыя “Россия в мире” кезээн дээрзин демдеглээн. Курс колледжтер болгаш техникумнарның студентилеринге база санаттынган.

«Бистиң төөгүвүстүң ол азы оон өске болуушкуннарының дугайында бүдүнү-биле таныштырарын тургузар курс дээрзинге бүзүрелдиг мен. “Историческое просвещение” деп адаанывыс комплекстиг ажыл 1 класстан эгелеп, класстан дашкаар ажыл-чорудулганы хаара тудар. Чогуур методиктиг сүмелер белеткеттинген. Бис оларны төөгү башкылары-биле база эге класстар башкылары-биле чугаалажып сүмелешкен бис. Регионнар оларны сентябрь 1-ден эгелеп, ажыглап болур» - деп, чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов чугаалаан.

#Официально #ИсторияРоссии #Просвещение #ОбразованиевПриоритете #Школьники #Студенты #минобразованиятыва