МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Турисчи слет – туризмни болгаш кадык амыдыралды суртаалдаар эң-не дээштиг хевирлерниң бирээзи

 
Тываның ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң 9 башкы коллективи бот-боттарының аразында спортчу уг-шиг тыварының, чадаг туризм техниказының талазы-биле, уран чүүл мөөрейинге болгаш чурт-шинчилел, поварлар аразынга маргылдаалаан. Экологтуг-турисчи слет Чөөн-Хемчик кожууннуң «Кегээн-Булак» деп черинге болуп эрткен.

Ол ышкаш слеттуң программазында хүреш маргылдаазы биле хоочуннар аразынга «Мои года – моё наследство» деп солун мөөрейни эрттирген.

Слеттуң түңнелинде, ниити команда зачеду-биле бирги черни Ак-Довурактың даг техникумунуң командазы, ийиги черни Тываның тудуг техникуму база үшкү черни Тываның агротехнология техникумунуң командалары тус-тузунда алган.

Шак мындыг хемчеглерге кол-ла чүүл – командалыг сорук, быжыг туруш болгаш эш-өөрнүң деткимчези.

#минобразованиятыва #спотыва #экологиявприоритете #мызаэкологию #туризм #турмаршрутытувы