Министерство образования и науки Республики Тыва - Тываның Өөредилге яамызы өскүс уругларга берип турар бажыңнарның хыналдазын чорудуп турар
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Тываның Өөредилге яамызы өскүс уругларга берип турар бажыңнарның хыналдазын чорудуп турар

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының специалистери болгаш республиканың муниципалитеттеринде харагалзал болгаш ажаалда-тежээлде талазы-биле бүрүн эргени боттандырып турар специалистер Тываның Өөредилге яамызының оперативтиг башкарылгазында турар ада-иезиниң азыралы чок арткан уругларның база өскүс уругларның категориязынга хамааржыр улуска чуртталга бажыңнарының план езугаар хыналдалары эгелээн.

Тес-Хем кожуунда өскүс уругларга берген чуртталга бажыңнарының когарал чогун болгаш ээлериниң херек кырында ында чурттап турары-биле хыналданы чоруткан.

Самагалдай суурда 36 бажыңны хынаан. Хыналда үезинде чүгле 8 бажыңда бажың алган ээлери чурттап турар болган, а өскелеринде төрелдери чурттап турар, чамдык бажыңнар хааглыг – ээлери республикадан дашкаар ажылдап турар. Ук барымдаалар талазы-биле муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары болгаш бажың алыкчылары-биле чогуур ажыл чоруттунар. Чуртталга бажыңнары ортумак байдалда турар, архитектура талазы-биле өскерлиишкиннер, чер планнаашкыны болгаш хавырган таварылга чок.

2023 чылда назы четпээннерге хамаарыштыр харагалзал болгаш ажаалда-тежээлде талазы-биле бүрүн эргени муниципалитеттерге дамчыткан дээрзин сагындыраалыңар.