Министерство образования и науки Республики Тыва - Тывада «Профессионалдар-2024» чемпионаттың эрттирер хүннерин тодараткан!
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Тывада «Профессионалдар-2024» чемпионаттың эрттирер хүннерин тодараткан!

Тываның Өөредилге яамызынга «Профессионалдар» («Профессионалы») мергежил уран-аргазының талазы-биле Бүгү Россияның чемпионат шимчээшкининиң регионалдыг чадазының Оргкомитединиң хуралы болуп эрткен. Аңаа чемпионаттың эрттирер хүннерин, шөлчүгештерин болгаш угланыышкыннарын (компетенции) тодараткан.

Оргкомитеттиң шиитпири езугаар бо чылын чемпионаттың регионалдыг чадазы март 18-тен 23-ке чедир болуп эртер. Ол ышкаш 3 чаа угланыышкынны киирген – Тываның агроүлетпүр техникумунуң баазазынга эът болбаазырадыры-биле, уругларга болгаш улуг улуска немелде өөредилге, күш-культура, спорт база фитнес – оларны Тываның күрүне университединиң Кызылдың башкы колледжизинге эрттирер.

Ынчап кээрге, чемпионат 30 компетенцияга, ооң иштинде студентилер аразынга 25 компетенция (кол категория), школачылар (14-16 харлыг юниорлар) аразынга 5 компетенция. Ооң мурнунда оргкомитет компетенцияларны бадылаан турганын сагындыраалыңар.

Чемпионаттың иштинде шөлчүгештерге школачыларга профугланыышкынныг экскурсияларны болгаш чемпионаттың ажыл-херектиг программаларын организастаар.

Чурукту архивтен алган.