Министерство образования и науки Республики Тыва - Чаштар тоол ыдарынга адааннашкан
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Чаштар тоол ыдарынга адааннашкан

Чөөн-Хемчик кожууннуң уруглар садтарының Шагаа байырлалын таварыштыр «Эки тоолчу» деп уруглар аразынга кожуун чергелиг мөөрей болуп эрткен. Ук мөөрейни чыл санында өөредилге эргелелиниң специалистери эрттирип турар.

Бо чылын чараш мөөрей Чадаана хоорайның «Малышок» уруглар садынга болуп эрткен.

Мөөрейниң сорулгазы:
✔ Тыва улустуң тоолдарын чон аразынга нептередири;
✔ Тыва тоолдарның үнезин салгалдар болгаш аныяктар аразынга бедидери;
✔ Тоолдуң үндезин күүселдезин кадагалап арттырары;
✔ Уругларны сүзүк болгаш мөзү-шынар, эстетиктиг кижизидилгезинге тыва улустуң тоолдарын ажыглаары;
✔ Уругларның бот-тывынгыр салым-чаяанын тодарадып үнелээри.

Мөөрейниң киржикчилери тыва улустуң тоолдарының аңгы-аңгы хевирлеринден (маадырлыг эпос, хуулгаазын тоол, кара тоол дээш оон-даа өске) бодунуң күзели-биле 1 тоолду шилип алгаш ыдып бараалгаткан.

Мөөрейге кожууннуң 16 уруглар садтарындан 16 бичии тоолчулар киришкен.

Дээди шаңналга Бажың-Алаак суурнуң «Хүнчүгеш» аттыг уруглар садының кижизиттирикчизи Аюша Сат төлептиг болган (башкызы – Ондар Е.К.);
🥇 1-ги черни Чадаана хоорайның «Хээлер» аттыг уруглар садының кижизиттирикчизи Байырты-Белек Сат алган (башкызы – Ховалыг А.К.);
🥈 2-ги черге Теве-Хая суурнуң «Улыбка» аттыг уруглар садының кижизиттирикчизи Айдаш Саая төлептиг болган (башкызы – Куулар М.Д.);
🥉 3-кү черни Шеми суурнуң «Чечек» аттыг уруглар садының кижизиттирикчизи Дан-Хаяа Кара-Сал ээлээн (башкызы - Куулар О.В.).

Мөөрейге киришкен уругларга шаңнал бижиктер болгаш үнелиг белектерни тывыскан.