Министерство образования и науки Республики Тыва - Чаштарга болгаш ада-иелерге солун хемчеглер
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Чаштарга болгаш ада-иелерге солун хемчеглер

Кызыл хоорайның 17 дугаарлыг «Салгал» уруглар садынга февраль 8-те Россияның эртем хүнүнге болгаш «ϴг-бүле чылынга» тураскааткан «Чечен менде» деп уруглар аразынга чеченнежир мɵɵрей болгаш «Тɵрээн Тывам» деп ада-иелер аразынга тɵлевилел камгалалы болуп эрткен.

Ук хемчеглерни Национал школа хɵгжүдер институт болгаш Кызыл хоорайның 17 дугаарлыг «Салгал» уруглар сады демнежип эрттирген. Аңаа немей ук уруглар сады бодунуң девискээринде кадарчы, муңчу ɵг-бүледен белекке алганы тыва ɵгнү тип, уругларга тыва дыл кичээлдерин болгаш улусчу ужурларны өөредир өгнү байырлыг байдалга ажыткан. Кызыл кожааны кезеринче «Салгал» уруглар садының чаштары база Кызыл хоорайның өөредилге килдизиниң даргазы Лариса Кууларны чалаан.

Уруглар садының башкылары болгаш ада-иелери келген аалчыларга тыва чемнер делгелгезин сонуургадып кɵргүскен.
База ол ышкаш Россияда чарлаттынган Өг-бүле чылын 10 ажы-төлдүг Чайзат биле Чимис Ховалыгларның өг-бүлези байырлыг байдалга ажыдарынга төлептиг болганнар.

Үстүнде айыткан тɵлевилел камгалалының шииткекчилери кылдыр Тыва Республиканың ɵɵредилге яамызының ниити ɵɵредилге килдизиниң специализи Урана Допул, филология эртемнериниң кандидады, Национал школа хөгжүдер институттуң директору Елена Куулар, педагогика эртемнериниң кандидады, ТывКУ-нуң педагогика кафедразының доцентизи, Улустуң башкызы Алевтина Шаалы, НШХИ-ниң ном парлаар килдистиң кол редактору Людмила Ооржак база НШХИ-ниң улуг методизи Альбина Монгуш ажылдааннар. Уруглар садының эргелекчизи Лада Хертектиң удуртулгазы-биле коллективтиң ада-иелер-биле ажылының сырый харылзаазы кɵстүп турарын шииткекчилер онзалап демдеглээн.

🏆 «Чечен менде» деп уруглар аразынга болган мөөрейге Ревека Ховалыг биле Тензин Кара-сал 1-ги черге төлептиг болганнар.

🏆 «Тɵрээн Тывам» деп тɵлевилелге 6 ɵг-бүле киришкен. Оларның аразындан:
🥇 1-ги черге А.Э. Монгуштарның ɵг-бүлези;
🥈 2-ги черге С.О.Монгуштарның ɵг-бүлези;
🥉 3-кү черге А.Д. Хүрең-оолдарның болгаш Б.С. Кара-Салдарның ɵг-бүлези тɵлептиг болганнар.

Шупту киржикчилер Шаңнал бижиктерни болгаш тыва чемнерни белекке алганнар.